Informativni izračun višine pokojnine si lahko pripravite tudi sami

Ker vsak izmed nas ve, da se bo slej ko prej tudi upokojil, če vse poteka, kot je potrebno, nas seveda skrbijo tudi nekatere zadeve v povezavi z upokojevanjem ter tudi v povezavi s pokojnino. Najprej nas seveda zanima, do katerega leta bomo morali delati, kmalu za tem pa tudi, koliko bo znašala naša pokojnina. Informativni izračun višine pokojnine si seveda lahko izračunamo tudi sami, sicer pa to za nas storijo strokovnjaki s tega področja.

Torej v tem kratkem članku bomo pogledali, kako si lahko izračunamo pokojnino kar sami. Seveda pa bo to le informativno.

Kako se odmeri višina pokojnine?

Praviloma se izračun višine pokojnine izračuna na podlagi povprečnih mesečnih plač oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so bili plačani prispevki, iz katerih koli najugodnejših zaporednih triindvajsetih letih zavarovanja. V letošnjem letu je bilo to mišljeno od vključno 1970 leta naprej. Če pogledamo za leto 2018, pa bo to pomenilo, iz katerih koli najugodnejših štiriindvajsetih let. Pri tem se seveda upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače, in sicer po povprečni stopnji. Temu je potrebno slediti. Vsako leto jo namreč določi ter objavi minister, ki je pristojen za finančno področje. Povprečna plača oziroma zavarovalna osnova iz posameznega koledarskega leta se upoštevata, če sta bili izplačani oziroma so bili od njiju plačani prispevki najmanj za šest mesecev. Pri tem pa se nikakor ne upošteva plača oziroma zavarovalna osnova iz koledarskega leta, v katerem nekdo uveljavlja pravico do pokojnine.

Višina naše pokojnine bo torej odvisna od višine pokojninske osnove in dopolnjene pokojninske dobe. Tako si lahko tudi sami pripravimo informativni izračun višine pokojnine. Tako bomo lahko že približno vedeli, kako bomo ukrepali v bližnji prihodnosti. Potrebno bo namreč še zapolniti pokojninsko vrzel, ki pa ne bo tako majhna. To bomo najlažje naredili z dodatnim pokojninskim zavarovanjem oziroma varčevanjem, ki pa je lahko v obliki varčevanja v povezavi z rento. Ta se nam menda najbolj izplača in velja tudi za najbolj varčno obliko.